Previous slide
Next slide

KASCOMMISSIE

De kascommissie vervult een belangrijke functie binnen de VJPP. Na afloop van het boekjaar wordt door het bestuur de jaarstukken opgemaakt. Alvorens deze voor te leggen een alle leden tijdens de jaarlijkse ALV bekijkt de kascommissie deze stukken en adviseert daarover. Tijdens de ALV dient de kascommissie haar advies af te geven, waarna de leden de jaarstukken kunnen goed- of afkeuren.

Deze belangrijke taak wordt op dit moment vervuld door Sophie Snelder, Joey de Lange en Joris Buijs. Sophie is werkzaam bij KBS Advocaten als advocaat. Joey is werkzaam bij SAP Advocaten als rekenkundige. Joris is werkzaam bij REX Advocaten als advocaat en kent de VJPP door en door als oud-bestuurslid. De combinatie van deze drie toppers zorgt voor een kritische en frisse blik op de cijfers van de VJPP.