Previous slide
Next slide

Ereleden

oktober 2015 t/m augustus 2018

Anouk is één van de oprichters van de VJPP. Zij was werkzaam bij Beer Advocaten, toen haar opviel dat zij op congressen en lezingen maar weinig ‘jonge’ mensen trof. Samen met Saskia (SAP Advocaten) vatte zij het plan om een vereniging te starten met als doel jonge professionals binnen de letselschadebranche met elkaar in contact te brengen. Anouk en Saskia lanceren dit plan medio 2015 via een LinkedIn-groep, waarop zij enorm veel positieve reacties krijgen. Al snel blijkt het idee om de lezing en borrel bij één van de kantoren te houden niet langer houdbaar, waardoor zij op zoek zijn gegaan naar externe locaties en budgetten om een en ander te financieren. Gelukkig blijkt de letselschadebranche enthousiast; veel kantoren stelden een sponsorbijdrage ter beschikking om de vereniging op gang te helpen. Op 20 oktober 2015 bezoeken Anouk en Saskia de notaris, waarna de Vereniging Jonge Professionals Personenschade (afgekort VJPP) een feit is.

Een bestuur wordt gevormd, waarbij Anouk zich ontpopt tot een waar organisatietalent. Van het ontwerpen van de website en huisstijl tot het verzinnen van onderwerpen voor lezingen, contact zoeken met sprekers en het uitkiezen van de happen; Anouk houdt de touwtjes stevig in handen en zorgt ervoor dat alles tot in de puntjes geregeld is. Afgelopen jaren hebben de lezingen dankzij Anouk steeds plaats kunnen vinden door gerenommeerde sprekers op hippe en bijzondere locaties. Zij heeft ervoor gezorgd dat de VJPP definitief op de kaart werd gezet.

oktober 2015 t/m februari 2022

Samen met Anouk Oude Hergelink heeft Saskia de VJPP op 20 oktober 2015 officieel opgericht. De bedoeling was om een vereniging voor ‘jonge’ mensen werkzaam in de personenschade op te richten. Al snel bleek de vereniging een gat in de markt in een tamelijk vergrijsde letselschadebranche. Met dit unieke concept kregen Saskia en Anouk algauw de gunfactor en de jonge letselschadeprofessionals weten de VJPP-lezingen goed te vinden.

Uit alle hoeken van het land zijn verschillende sprekers uit de branche graag bereid de lezingen te verzorgen. En, niet onbelangrijk, de borrels na afloop worden goed bezocht. Alle betrokken partijen in de letselschade zijn welkom bij de driemaandelijks terugkerende lezingen. Niet alleen belangenbehartigers en schaderegelaars laten hun gezicht zien, maar bijvoorbeeld ook arbeidsdeskundigen, rekenkundigen en medisch adviseurs geven acte de préséance. De VJPP is inmiddels niet meer weg te denken in de letselschadebranche.

Saskia heeft hierin als pionier een zeer belangrijke rol gespeeld. Niet alleen door het initiatief te nemen en haar plan voor de vereniging daadwerkelijk tot uitvoering te brengen, maar ook door een indrukwekkend netwerk op te bouwen. Na het vertrek van Anouk nam Saskia de voorzittersrol over. Saskia is hierdoor het gezicht van de VJPP geworden. Saskia heeft de VJPP gemaakt tot een toegankelijk, leerzaam en waardevol platvorm voor jonge professionals in de personenschade. Het bestaan van onze vereniging is dan ook mede te danken aan het initiatief, de inzet en de bijdrage van Saskia aan de oprichting en het opbouwen van de VJPP.

maart 2016 t/m februari 2022

Erelid August de Hoogh

Niet lang na de oprichting sloot August zich aan bij Anouk en Saskia als ‘founding father’ van de VJPP. Als bestuurslid voelde hij zich meteen als een vis in het water. Met Anouk en Saskia bleek August een perfecte match te zijn. De vereniging maakte dankzij de synergie van het trio snel een groeispurt door, maar door goed beleid en het opbouwen van goede contacten bleven kinderziektes uit. August nam de rol van penningmeester op zich. De financiën bleken bij August in goede handen. August laat een financieel gezonde vereniging achter. August hield een kritische blik op de financiën zonder daarbij de behoeften van de vereniging uit het oog te verliezen. Verder ontfermde hij zich over de presentatie en inhoud van de algemene ledenvergadering.

August had het talent de leden op een rustige en duidelijke manier door ‘het verhaal achter de cijfers’ mee te nemen. Het vaststellen van het financieel jaarverslag kon door de presentatie van August snel doorgang vinden. August heeft zich er samen met Anouk en Saskia voor ingezet dat zowel de slachtoffers- als verzekeraarszijde goed vertegenwoordigd worden bij de VJPP. Leden met gezamenlijke dossiers treffen elkaar op de borrelvloer in informele sfeer, hetgeen het contact in de dossiers ten goede komt. Als oudste bestuurslid ná Anouk en Saskia heeft August veel betekend bij het opbouwen en de verdere groei van de VJPP.