De werkweek van Miranda Walburg2018-10-22T12:06:04+01:00

De werkweek van… Miranda Walburg

Miranda Walburg (27), werkzaam bij Achmea Claims Organisatie, vertelt deze week over haar werkweek.

Maandag

Vanuit Amsterdam is het nog een flink stuk reizen naar Tilburg. Om 6:54 uur pak ik daarom de trein naar Interpolis, waar een deel van de afdeling Achmea Personenschade gevestigd is. Als claim behandelaar in het zakelijk team behandel ik de letselschades die voortkomen uit aansprakelijkheid van bedrijven. De zaken die ik behandel zijn heel verschillend. Er komen veel ‘kleine schades’ voorbij, bijvoorbeeld een oudere vrouw die uitglijdt over een stuk fruit in de supermarkt en daarbij haar pols kneust. Daarnaast heb ik ook zwaardere dossiers zoals een jonge man die tijdens zijn werkzaamheden in de bouw zijn onderbeen verliest en daardoor blijvend arbeidsongeschikt raakt voor zijn eigen werkzaamheden. Ik ben de hele maandag bezig met opstarten van nieuwe schades, behandelen van post, beantwoorden van telefoontjes en wegwerken van agenda’s.

Dinsdag

Dinsdag is de vaste kantoordag van ons team. Binnen Achmea is flexibel werken erg belangrijk waardoor veel mensen vaste thuiswerkdagen hebben en we elkaar niet altijd zien. Op de afdeling is daarom maar plaats voor 0,7 fte. Op dinsdag komt ons hele team naar kantoor zodat we met elkaar kunnen overleggen over de werkvoorraden, bijzonderheden en lastige zaken. Eén keer per maand hebben we een vakinhoudelijk overleg waarbij ook de schaderegelaars, juristen, arbeidsdeskundigen en acceptanten van de afdeling polisbeheer aanwezig zijn. Tijdens dit overleg bespreken we lastige zaken en geven we advies aan de behandelaar van het dossier.

Woensdag

Omdat ik een contract heb van 36 uur, ben ik elke woensdag vrij. Ik gebruik deze dag om te studeren. Omdat ik tijdens mijn werk advies geef aan verzekerden en slachtoffers over verzekeringen moet ik, als adviseur, voldoen aan de kwalificaties van de Wet op het Financieel Toezicht (Wft). Ik heb de examens voor Wft Basis en Wft schadeverzekeringen Particulier al gehaald en ben nu bezig met Schadeverzekeringen Zakelijk. De informatie is zeer uiteenlopend, van premieberekening tot werkgeversaansprakelijkheid en van hypotheekrecht tot verjaring.

Donderdag

Op donderdag werk ik thuis en heb ik het erg druk. In mijn agenda staan belafspraken met slachtoffers die geen belangenbehartiger hebben ingeschakeld. Ik bespreek met ze hoe het herstel verloopt en welke kosten ze hebben gemaakt.  Aan de hand van het gesprek beslis ik of wij een voorschot verstrekken, de zaak afwikkelen of een bezoek inplannen. Daarnaast komen er nog vier nieuwe schades binnen die ik moet opstarten. Ik begin met het verzamelen van alle informatie over het ongeval via mijn verzekerde. Als het een ingewikkelde toedracht of zwaar letsel betreft schakel ik een buitendienstmedewerker in voor een toedrachtonderzoek.

Vrijdag

Vrijdag ontving ik een aantal nieuwe schademeldingen op een WEGAM polis. Meldingen op deze polis komen we eigenlijk niet zoveel tegen. Het betreft een soort ‘vangnet’ voor werkgevers gebaseerd op het Arena-arrest. Op grond van dit arrest moeten werkgevers  opkomen voor de schade die een werknemer lijdt in het verkeer tijdens werktijd.  De aansprakelijkheid is gelegen in het ‘niet afsluiten van een adequate voorziening‘. Ik ben in het onderwerp gedoken en heb de polisvoorwaarden doorgenomen met mijn juridisch adviseur en de afdeling polisbeheer. Per schade heb ik uitgezocht welke adequate voorziening gesloten had moeten worden en wat dit betekent voor de schade-uitkering. De rest van de dag besteed ik aan post, agenda’s en telefoon.