De werkweek van Evelien Engelhard2018-10-22T12:06:04+01:00

De werkweek van… Evelien Engelhard

Deze week vertelt Evelien Engelhard (24) over haar werkweek. Evelien promoveert momenteel op een rechtsvergelijkend onderzoek naar verbeterinitiatieven in de afwikkeling van letselschadeclaims.

Maandag 
Op maandag begin ik vaak met het lezen en beantwoorden van mails. Ditkeer wacht er een interessante mail van een Amerikaanse mediator, die de integratie van herstelrechtelijke processen binnen de afwikkeling van letselschades promoot via het Restorative Mediation Project. Eerder benaderde ik haar vanwege de mogelijke relevantie van dit project voor mijn proefschrift. Na een korte zoektocht naar artikelen hierover schuif ik aan bij een mondeling tentamen Rechtsgeschiedenis. Inmiddels is het tijd voor de lunch, die elke maandag in het teken staat van “O&O” – een uiteenzetting van een collega over diens onderwijs of onderzoek – of een jurisprudentiebespreking. Daarna lees ik wat artikelen waar ik vanochtend niet aan ben toegekomen en rond 16.00 wordt de verbouwing van het Sanders gebouw – waarvan de uiterste houdbaarheidsdatum eerlijk gezegd al enige tijd was verstreken – feestelijk ingeluid. Tot augustus was dat ons ‘thuis’, maar wij zijn in elk geval het komende jaar elders op de campus gehuisvest.

Dinsdag 
Vandaag staat in het kader van lezen, lezen en nog eens lezen. Ik probeer uit alle macht literatuur te vinden over (succesvolle) herstelrechtelijke projecten in het personenschaderecht, maar op medisch aansprakelijkheidszaken na blijkt dit vooral een rol te spelen in het strafrecht. Wel zijn de resultaten van restorative justice pilots in medisch aansprakelijkheidszaken veelbelovend, hetgeen mij hoopvol stemt. Omdat herstelrecht ziet op daadwerkelijk herstel van het slachtoffer en de rol van de aansprakelijke partij daarin, wil ik graag verkennen of ik dit kan opnemen in mijn rechtsvergelijkende onderzoek.

Woensdag 
Ik besluit het herstelrecht even te laten voor wat het is en verder te gaan met een hoofdstuk van mijn proefschrift. Dit gaat over problemen die worden ervaren in de afwikkeling van letselschadeclaims, zowel vanuit het perspectief van slachtoffers als professionals. Daarbij baseer ik me op bestaande literatuur en interviews die ik heb gehouden in het kader van een Europees onderzoek naar de afwikkeling van letselschade in drie landen (dat naar verwachting begin 2016 zal worden gepubliceerd). Rond 18.00 breng ik een bezoek aan de bellers die onder alumni van de Erasmus Universiteit fondsen proberen te werven voor het ESL TalentFund. Elk jaar worden via het ESL TalentFund verschillende projecten gefinancierd en dit jaar is mijn onderzoek er daar één van!

Donderdag 
Ook vandaag schrijf ik verder aan het hierboven genoemde hoofdstuk. Om 15.00 begint de zogeheten ‘Kick off Meeting’ in het Erasmus Paviljoen, dat veel weg heeft van een klein theater. Tijdens deze bijeenkomst presenteren de nieuwe promovendi zichzelf en hun onderwerpen en krijgen de inmiddels tweedejaars promovendi – waaronder ik – hun EGSL (Erasmus Graduate School of Law) certificaat uitgereikt, als bewijs dat alle verplichte cursussen in het eerste jaar zijn afgerond. Ook wordt door enkele gastsprekers gesproken over hun ervaringen met het promotietraject. Rond 16.30 wordt de bijeenkomst afgesloten met een borrel die mede door JAR (Juridische Aio-vereniging Rotterdam) wordt georganiseerd.

Vrijdag 
‘s Ochtends is er een bijeenkomst van het onderzoeksprogramma waarvan ik deel uitmaak, BACT (Behavioural Approaches to Contract and Tort). Samen met collega en kamergenoot Marnix Hebly ondersteun ik de onderzoeksgroep op secretarieel gebied. Tijdens deze bijeenkomst spreekt professor Israel Gilead van de Hebreeuwse Universiteit van Jeruzalem over de doelen van het aansprakelijkheidsrecht en de verhouding daartussen. Na de lunch bespreek ik met Marnix wat er de komende maanden voor BACT moet gebeuren, zoals het maken van het jaarverslag. Verder lees ik hetgeen ik deze week heb geschreven kritisch na.