De werkweek van Daniëlle van Schayk2016-07-04T10:34:49+01:00

De werkweek van… Daniëlle van Schayk

Deze week schetst Daniëlle van Schayk (28), letselschadejurist bij JBL&G, haar werkweek.

Maandag
Mijn werkdagen starten elke dag tussen 8:30 uur en 9:00 uur. Gelukkig ben ik woonachtig in Amsterdam waar ook ons kantoor gevestigd is en kan ik elke dag op de fiets naar mijn werk. Ik begin de week met het checken van alle binnengekomen e-mails in het weekend en van afgelopen vrijdag. Ik gaf die dag met een collega een masterclass aan bachelor studenten Gezondheidsrecht, waardoor ik niet in de gelegenheid was om mijn e-mails te bekijken. De spoedeisende berichten pak ik meteen op. Daarna start ik aan mijn takenlijst voor de dag, waaronder het sturen van rappellen aan wederpartijen en cliënten alsmede het opvragen van medische informatie. Dagelijks wordt er samen geluncht om 12:30 uur. Op maandag worden er na deze lunch altijd de nieuwe zaken besproken die zijn binnengekomen, zodat iedereen op de hoogte is van de zaken en ’kantoorgenoten eventuele problemen kunnen bespreken. Na de lunch heb ik overleg met een wederpartij over het percentage aansprakelijkheid. Door de wederpartij werd aansprakelijkheid tot op heden slechts gedeeltelijk erkend. Vooralsnog komen wij er samen niet uit. Om te zorgen dat de zaak van cliënt toch voorspoedig blijft lopen, parkeren wij onze discussie naar een later moment in het traject. Tot slot stel ik nog een verzoekschrift aan de kantonrechter op in verband met de afwikkeling van een dossier van een minderjarige cliënt. Rond 18:30 uur vertrek ik huiswaarts.

Dinsdag
Ik start de dag met het bijwerken van een schadeberekening. Inmiddels is er weer een geruime periode verstreken na de voorgaande schadeberekening en zijn er in het medisch traject weer aanvullende behandelingen door cliënt gevolgd. Daarnaast zijn er veel aanvullende kosten gemaakt.  Daarna stel ik een model op voor een standaard verzoekschrift aan de kantonrechter welk door alle medewerkers gevolgd kan worden in de afwikkeling van zaken waarbij een minderjarige betrokken is. Na de gezamenlijke lunch krijg ik een nieuwe zaak binnen. Het gaat om een bedrijfsongeval. Binnen het kantoor behandelen wij diverse soorten letselschade, zoals verkeersongevallen, hondenbeten, medische fouten en dus ook bedrijfsongevallen. Na beoordeling van de zaak neem ik contact op met cliënt om te bespreken wat er precies gebeurd is en hoe het met hem gaat. Ik stuur hem per e-mail een te ondertekenen opdrachtbevestiging. Rond 17:45 stap ik op de fiets om naar mijn wekelijkse Bootcamp-sessie te gaan.

Woensdag:
Woensdag is mijn thuiswerkdag. Ik begin de dag dan doorgaans tussen 7:30 en 8:00 uur. Ik begin weer met het checken van mijn e-mail op spoedeisende zaken, waarna ik mijn takenlijst volg. In de nieuwe zaak die ik gisteren binnenkreeg ontvang ik de ondertekende opdrachtbevestiging van cliënt. Ik stel een aansprakelijkstelling aan de werkgever van cliënt op en informeer cliënt hierover. Van een wederpartij ontvang ik een tegenvoorstel op mijn afwikkelvoorstel. Ik informeer cliënt hierover en overleg of hij hiermee akkoord kan gaan of dat wij nogmaals een tegenvoorstel doen. Client geeft aan akkoord te kunnen gaan met de voorgestelde slotbetaling. Ik verzoek de wederpartij derhalve om een vaststellingsovereenkomst op te stellen. Tot slot bereid ik nog een gezamenlijk bezoek voor dat donderdagochtend bij cliënt zal plaatsvinden.

Donderdag:
Om 9:30 uur staat er een gezamenlijk bezoek aan cliënt met de wederpartij gepland. Ik zorg altijd dat ik minimaal een half uur eerder aanwezig ben, zodat ik het gesprek nog even met cliënt kan voorbereiden. Met de wederpartij wordt het herstel van cliënte en het vervolgtraject besproken alsmede een aanvullend voorschot. Na vertrek van de wederpartij spreken cliënt en ik het gesprek nog even na, waarna ik richting kantoor ga. Ik arriveer rond 12:30 uur op kantoor en kan dus nog net aanschuiven bij de gezamenlijke lunch in de tuin. Na de lunch werk ik de schadeberekening in het dossier waar deze ochtend het bezoek in plaatsvond bij en vraag ik aanvullende medische informatie op. Hierna neem ik de telefoonnotities door die in de ochtend voor mij werden achtergelaten. In de middag verzoekt een collega mij om even kort te overleggen over een gecompliceerd dossier. Uiteraard is onderling overleg altijd mogelijk en lopen collega’s vaak even bij elkaar de kamer binnen om te sparren over moeilijke zaken. Tot slot heb ik nog overleg in een dossier met zowel cliënt, het UWV als de wederpartij over een voorschot en het hervatten van een Ziektewetuitkering. Inmiddels is het weer 18:15 uur en tijd om naar huis te gaan en de hardloopschoenen aan te trekken.

Vrijdag:
Deze dag begint wederom met het doornemen van e-mails. Daarnaast is er in diverse dossiers medische informatie binnengekomen die verwerkt dient te worden. Daarna heb ik intern overleg over twee dossiers waarin ik mij in een discussie met de wederpartij bevind die vast dreigt te lopen. Elke vrijdag wordt er om 12:00 uur bijeengekomen en neemt een kantoorgenoot nieuwe of interessante jurisprudentie onder de loep. Daarnaast wordt er wekelijks door een collega een probleemzaak aan de groep voorgelegd tijdens een review ter bespreking. Dit kan eveneens een reeds afgewikkeld dossier zijn waarover dan met name tips worden uitgewisseld voor toekomstige dossiers. Na de jurisprudentiebespreking en de review volgt weer een gezamenlijke lunch. Na de lunch beantwoord ik nog enkele e-mails en plan een bezoek aan een cliënt in met een arbeidsdeskundige. Om 15:00 uur hebben wij vervolgens een lezing van een herstelcoach over haar werkzaamheden en de mogelijkheden tot inschakeling. Aansluitend aan deze lezing wordt de scriptieprijs van ons kantoor uitgereikt aan de winnares, waarna wij allen samen aan de vrijdagmiddagborrel beginnen.