De werkweek van Angeline Herfst2016-05-09T09:43:18+01:00

De werkweek van… Angeline Herfst

Angeline Herfst (31), werkzaam als gecertificeerd register-arbeidsdeskundige bij EHC Arbeidskundig Advies & Zorgmanagement, vertelt deze week over haar werkweek.

Maandag
Omdat ik op vrijdag vrij ben, start mijn werkweek met het doornemen van de e-mails van de voorgaande dagen.  Daarna volgt een aantal telefoontjes, onder andere met een mentor van een middelbare school. Cliënt doet dit jaar eindexamen. Omdat hij knelpunten ervaart in zijn studie, heb ik contact met zijn mentor. Samen zoeken we naar mogelijkheden om cliënt zo optimaal mogelijk te ondersteunen. Van de student schakel ik over naar een cliënte die onlangs geopereerd is. Ze mag naar huis. Thuiszorg wordt geregeld door het ziekenhuis, maar in huishoudelijke hulp wordt niet automatisch voorzien. Cliënte is niet in staat dit zelf te regelen. Daarnaast heeft ze een mobiliteitsprobleem. Daar ligt een taak voor mij. Via de gemeente (Wmo) zorg ik ervoor dat huishoudelijke hulp wordt geregeld en dat ze een taxipas krijgt. In de middag staan twee bezoeken gepland. Het eerste bezoek is een voortgangsbezoek in verband met een proefplaatsing. Het tweede bezoek betreft een nieuw dossier. Het gaat om een jongedame met niet-aangeboren hersenletsel.  Ze ervaart knelpunten in haar studie. Eerstvolgende stap is een gesprek met de school.

Dinsdag
Mijn werkdag begint met de uitwerking van een intakerapport. Daarna houd ik mij bezig met sollicitatieondersteuning: cv en motivatiebrief checken en aanpassen, sparren met cliënt en hem voorzien van (netwerk)tips. Vervolgens staan verschillende belafspraken ingepland met cliënten, belangenbehartigers en letselschadebehandelaars. Aan het eind van de dag behandel ik nog een zorgmanagement dossier (herstelgerichte dienstverlening). In dit dossier moet veel geregeld worden zoals huishoudelijke hulp, individuele begeleiding en een urgentieverklaring voor een andere passende woning. Ik verzorg hiervoor de aanvragen.

Woensdag
Ik ben vroeg op pad. Vandaag staan twee bezoeken gepland. Eerst heb ik een gesprek met een zelfstandig ondernemer. Na het ongeval heeft cliënt zijn werkzaamheden nog niet hervat. Recentelijk ben ik ingeschakeld, ik heb cliënt ondersteund in het opstellen van zijn actieplan. Onderdeel hiervan is bijscholing, taakverschuiving en stapsgewijze werkhervatting. Tijdens mijn bezoek bespreken we het verloop. We  zijn positief over het resultaat. Het volgende bezoek breng ik aan een
ex-ondernemer. Hij kan zijn eigen werk niet meer uitvoeren. Om eerst weer in het werkritme te komen, heb ik hem begeleid bij het vinden van vrijwilligerswerk. Dat doet hij nu. Het vinden van een nieuwe dienstbetrekking blijft om verschillende redenen lastig.  Dit beschrijf ik in mijn voortgangsrapport, met oorzaken en mogelijke oplossingen. In de middag volgt telefonisch contact met een studiekeuzeadviseur. Ik heb cliënt aangemeld voor studiekeuzeadvies. We bespreken de voortgang in dit traject waarbij de nadruk ligt op het maken van een duurzame keuze. Daarna pleeg ik nog een aantal andere telefoontjes en stel ik een voortgangsrapport op.

Donderdag
Mijn collega’s en ik werken vanuit huis.  Eén keer per maand hebben we vakinhoudelijk overleg. Tijdens dit overleg bespreken we onder andere casuïstiek en actualiteiten. Dit overleg staat daarnaast in het teken van een workshop over inzetbaarheid en een bezoek van een architect. Hij houdt zich bezig met woningaanpassingen in het kader van de Wmo. Leerzaam, inspirerend en een   zinvolle uitbreiding van mijn netwerk!